immo  declerck

EPC en/of Elektrische keuringen kunnnen uitgevoerd worden, ongeacht ofdat uw eigendom al dan niet via ons kantoor te koop of te huur aangeboden wordt. Dus ook in geval u uw woning zelf te koop of te huur stelt kan u hiervoor bij ons terecht.

EPC Keuring

Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat is vereist bij het te koop of te huur stellen van een wooneenheid.
Ingenieur Niko Declerck is hiervoor erkend als Energiedeskundige Type A met registratienummer EP12981.

Het energieprestatiecertificaat is een verplicht certificaat dat potentiële kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energieprestaties van woningen vergelijken. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning te koop of te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar een boete.

Voor alle gedetailleerde informatie betreffende het EPC verwijzen we naar de website van het Vlaams Energieagentschap VEA.

Gelieve voorafgaand aan het plaatsbezoek steeds na te zien of één of meerdere van volgende documenten beschikbaar zijn:
• bouwplan van de woning (architect)
• EPB aangifte
• een vroeger afgeleverd EPC certificaat
• lastenboek
• subsidieaanvragen Vlaamse overheid (vb. isolatie)
• facturen van geregistreerde aannemers (vb. isolatie, glas, bouwmaterialen, etc.)
• facturen van de ruimteverwarmingsinstallatie en/of van de sanitair warm water installatie
• technische documentatie van de ruimteverwarmingsinstallatie en/of van de sanitair warm water installatie
• gedateerde uitvoeringsdetails
• vaststellingen uit werfverslagen, post-interventiedossiers, vorderingsstaten of proces-verbaal van oplevering
• chronologie van foto's (vb. plaatsing isolatie)
De energieprestatiewaarde van de woning wordt immers beter naarmate er meer detailgegevens beschikbaar zijn.

De kostprijs voor het EPC Certificaat bedraagt doorgaans 170 tot 250 € excl.21% BTW.
De prijs is afhankelijk van het aantal gevels en het al dan niet beschikbaar zijn van plannen. Deze kostprijs omvat het plaatsbezoek, de eventuele opmeting, de opmaak van de plannen, en de aanmaak van het EPC Certificaat via ingave van alle gegevens in de ePact software van de overheid.

Bij realisatie van verkoop van uw eigendom door Immo Declerck wordt de kostprijs van het door ons opgemaakte EPC Certificaat in min gebracht van onze makelaarsvergoeding. In dit geval is uw EPC dus gratis.

Elektrische Keuring

Wij kunnen eveneeens instaan voor de vereiste elektrische keuring bij verkoop van uw woning. Deze wordt uitgevoerd door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) en erkend controleorganisme.

Laagspanningsinstallaties bij particulieren (huishoudelijk) die in dienst zijn gesteld na 1/10/’81 dienen elke 25 jaar herkeurd te worden (wettelijk verplicht).

Bij verkoop van een woning die dateert van vóór 1981 zijn bijzondere regels van toepassing. (cfr. AREI art. 276bis). De installatie dient te worden gekeurd en getoetst aan de huidige minimale veiligheidseisen. Een elektrische installatie omvat een voeding, verdeelborden, leidingen, machines, toestellen, stopcontacten en lichtpunten en is begeleid van de nodige elektrische schema’s. Tijdens de de keuring moeten alle lokalen veilig toegankelijk zijn, alsook de eventuele gemeenschappelijke delen. De nodige isolatiemetingen vergen een korte onderbreking van de spanning.

De keuringen worden opgelegd door het A.R.E.I. – Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties – en eventueel bijkomende specifieke voorschriften. Het A.R.E.I. heeft betrekking op de veiligheid van de installatie.

De kostprijs voor de elektrische keuring voor verkoop bedraagt doorgaans 123,96 € excl.21% BTW, ofwel 150 € incl. BTW.
De prijs is echter afhankelijk van de grootte van de installatie en het aantal elektrische kringen.