immo  declerck

Rentmeesterschap

Immo Declerck kan als rentmeester instaan voor het volledige beheer van uw privaat eigendom.

Als vastgoedprofessioneel verlossen wij u van de soms lastige zaken bij het beheer van uw eigendommen. Enkele voorbeelden zijn het opvolgen van terechte of onterechte vragen van huurders, stappen ondernemen bij wanbetaling van huur, het instaan voor kleine herstellingen allerhande, etc.

Vertrouwt u ons het beheer van uw eigendom toe, dan zorgen wij voor :
• verhuren van uw eigendom
• opmaak van wettelijk correcte huurcontracten
• indexering van de huurprijzen
• opvolgen van betalingen van huurgelden en eventuele kosten
• de nodige stappen ondernemen bij wanbetaling
• uitvoeren van betalingen (syndicus, gemene kosten, herstellingen,..)
• laten uitvoeren en technisch opvolgen van herstellingen en onderhoudswerken
• uitwerken van voorstellen en opvragen van offertes voor eventuele grotere noodzakelijke werken
• de eigenaar vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering bij mede-eigendom
• voorzien in verzekeringspolissen, aanpassen van verzekeringspolissen waar nodig
• maandelijkse doorstorting van huurgelden, dit na afhouding van kosten en mits behoud van voldoende provisie
• een jaarlijks financiëel verslag, met regelmatige informering

Het ereloon bedraagt doorgaans 8 à 10 % excl.21% BTW, afhankelijk van de nodige diensten, de plaats van het eigendom en het bedrag van de huur. Rekening houdend met de meerwaarde van een rentmeester bij het overnemen van de beheerstaken is een rentmeester niet duur, de kost wordt in de meeste gevallen direct gedragen door het doorvoeren van nagelaten huurindexatie of kostenafrekening.

Contacteer ons geheel vrijblijvend voor een afspraak. We kunnen u daarbij alle inlichtingen verstrekken alsook de diverse mogelijkheden voorleggen tijdens een vertrouwelijk gesprek.